Sale!

ไฟฉาย Power Style 2000 Lumens

390.00 ฿ 238.00 ฿

ร้านขายไฟฉาย ultrafire แท้ เป็นไฟฉาย power style 2000 lumen ซูมได้ ชาร์จได้ ในกล่องไฟฉายประกอบด้วย 4 ชิ้นส่วน คือ ตัวไฟฉาย แท่งชาร์จไฟ ถ่านชาร์จ และซองไฟฉาย

รายละเอียด
• ไฟฉายยาวประมาณ 3.5 นิ้ว
• ไฟฉาย ultrafire กำลังไฟฟ้า 9,000 วัตต์ ให้ความสว่าง 2000 ลูเมน
• สามารถซูมเข้า + ออกได้ โดยหมุนที่หัวไฟฉาย
• เป็นไฟ 5 จังหวะ คือ ไฟสว่างมาก ไฟสว่างกลาง ไฟสว่างน้อย ไฟกระพริบเร็ว และไฟกระพริบช้า
• สามารถใช้ถ่าน ไซส์ AAA 3 ก้อน แทนถ่านชาร์จได้ ในกรณีที่ถ่านชาร์จไฟหมด
• ตัวไฟฉายมี เหล็กหนีบ สามารถหนีบที่กางเกงหรือที่เข็มขัดได้ ทำให้พกพาได้สะดวก
• ด้ามจับไฟฉายมีสายสำหรับคล้องข้อมือ เพื่อป้องกันไฟฉายตกหล่นได้

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ไฟฉาย Power Style 2000 Lumens”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.