Sale!

ไฟฉาย Power Style

290.00 ฿ 189.00 ฿

จำหน่ายไฟฉายแบบพกพาขนาดเล็ก ไฟฉาย power style ซูมได้ ในกล่องไฟฉายประกอบด้วย 4 ชิ้นส่วน คือ ตัวไฟฉาย แท่งชาร์จไฟ ถ่านชาร์จ และซองไฟฉาย

รายละเอียด
• ไฟฉายยาวประมาณ 5.5 นิ้ว
• กำลังไฟฟ้า 20,000 วัตต์
• สามารถซูมเข้า + ออกได้ โดยยืดที่หัวไฟฉาย
• เป็นไฟ 3 จังหวะ คือ ไฟสว่างมาก ไฟสว่างน้อย และไฟกระพริบ
• ตัวไฟฉายมี เหล็กหนีบ สามารถหนีบที่กางเกงหรือที่เข็มขัดได้ ทำให้พกพาได้สะดวก

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ไฟฉาย Power Style”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.