Sale!

ไฟฉาย Power Style

290.00 ฿ 189.00 ฿

จำหน่ายไฟฉายแบบพกพาขนาดเล็ก ไฟฉาย power style ซูมได้ ในกล่องไฟฉายประกอบด้วย 4 ชิ้นส่วน คือ ตัวไฟฉาย แท่งชาร์จไฟ ถ่านชาร์จ และซองไฟฉาย

รายละเอียด
• ไฟฉายยาวประมาณ 5.5 นิ้ว
• กำลังไฟฟ้า 20,000 วัตต์
• สามารถซูมเข้า + ออกได้ โดยยืดที่หัวไฟฉาย
• เป็นไฟ 3 จังหวะ คือ ไฟสว่างมาก ไฟสว่างน้อย และไฟกระพริบ
• ตัวไฟฉายมี เหล็กหนีบ สามารถหนีบที่กางเกงหรือที่เข็มขัดได้ ทำให้พกพาได้สะดวก

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ไฟฉาย Power Style”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.